TARVITSETKO LAINAA?

Käyttöehdot

Lainamarkkina.fi Käyttöehdot


1 § Yleistä

Nämä käyttöehdot (“Ehdot”) ohjaavat Oem Nordic:n (“Oem Nordic” tai “Me”) ylläpitämää kuluttajien lainahakemusliidien välityspalvelua sekä Lainamarkkina.fi verkkosivua (sekä verkkosivu että itse palvelu Lainamarkkina.fi).


Vierailemalla sivustolla ja käyttämällä palvelua Lainamarkkina.fi sinä (”sinä” tai “käyttäjä” tai “lainanhakija”) hyväksyt nämä käyttöehdot.


Oem Nordic on itsenäinen kuluttajien lainahakemusliidien välityspalvelu, eikä sitä ole valtuutettu edustamaan tai hyväksymään lainasopimuksia luotonantajien puolesta. Huomioi, että Oem Nordic voi toimia ainoastaan välikätenä sinun, lainanvälittäjän (Oy Salus Group Ab) ja luotonantajan välillä. Oem Nordic ei itse myönnä lainaa, tai tee päätöksiä lainoihin tai lainahakemusten hyväksymiseen liittyen. Oem Nordic ei välitä lainatuotteita, vaan se toimittaa lainahakemusliidejä yhteistyökumppaneilleen.


Huomaa, että nämä käyttöehdot koskevat vain Lainamarkkina.fi sivustoa, eivätkä niitä luotonantajia, jotka myöntävät lainaa.


2 § Lainamarkkina.fi:n käyttö

Käyttämällä Lainamarkkina.fi:n palveluja lainanhaussa, annat Oem Nordic:lle luvan pyytää sinun puolestasi yhtä tai useampaa lainatarjousta pankeilta ja luotonantajilta, jotka tekevät yhteistyötä Oy Salus Group Ab:n kanssa. Kaikki luotonantajat ovat valtuutettuja ja valvottuja Suomen Finanssivalvonnan tai Aluehallintoviraston toimesta. Katso sivustot www.avi.fi ja www.finanssivalvonta.fi saadaksesi lisää tietoa.


Käyttääksesi Lainamarkkina.fi:n palveluja sinun tulee olla vähintään 18 vuotta vanha.


Lainamarkkina.fin käyttäminen on täysin maksutonta lainanhakijoille.


3 § Lainahakemukset

Lainanhakijan on pidettävä huoli siitä, että kaikki tiedot, jotka hän antaa Oem Nordic:n lainahakemuksessa, ovat oikein ja pitävät paikkansa. Lainanhakijan vastuulla on informoida meitä kaikista muutoksista, joita hänen tietoihinsa mahdollisesti kohdistuu.Käyttäessään palvelua, on lainanhakijan on täysin ymmärrettävä, että hänen henkilökohtaiset tietonsa, kuten yhteystiedot, taloudelliset tiedot ja tiedot aikaisemmista lainoista ja luotoista voidaan kysyä kolmannen osapuolen rekisteristä, joka on saatavilla luotonantajille ja Oy Salus Group Ab:lle, jotta voidaan arvioida ja vahvistaa lainahakemukset, jotka palvelun kautta lähetetään.


Oy Salus Group Ab vastaanottaa ja vahvistaa sinun lainahakemuksesi ja välittää sen eteenpäin yhdelle tai usealle luotonantajalle, jolloin luotonantaja voi tarjota sinulle lainatarjousta. Annat suostumuksesi ja ymmärryksesi siitä, että luotonantajat käsittelevät hakemuksessa olevat tiedot, jotka olet meille antanut, jotta he voivat arvioida hakemuksesi.


Lainaehdot (mukaan lukien lainamäärä, korko, kulut ja lainanlyhennys) määrittelee yksinomaan luotonantaja. Lainanhakija hyväksyy luotonantajan käyttöehdot samalla, kun hän hyväksyy lainatarjouksen luotonantajalta. Lainasopimus tehdään yhdenmukaiseksi luotonantajan toiminnan mukaan. Oem Nordic tai Oy Salus Group Ab ei ole osapuoli lainasopimuksissa, eikä näin pysty vaikuttamaan lainasopimusten sisältöön.


Käyttämällä Lainamarkkina.fi:n palveluja, annat suostumuksen meille ja Oy Salus Group Ab:lle saada tietoa lainahakemusta koskevista päätöksistä ja lainatarjouksista, jos lainasopimus solmitaan lainanhakijan ja luotonantajan välillä. Lainanhakija hyväksyy, että luotonantajan päätös voidaan lähettää verkossa suoraan siihen sähköpostiin, jonka lainanhakija on lainahakemuksessaan antanut.


Käyttämällä Lainamarkkina.fi:n palveluja annat suostumuksen meille ja Oy Salus Group Ab:lle saada tietoa lainahakemuksesi ja lainasopimuksesi käsittelyyn sekä asiakkuuteesi liittyen lainanantajalta tai pankilta. Me ja Oy Salus Group Ab voimme myös välittää antamaasi tietoa lainanantajalle tai pankille sekä keskustella heidän kanssaan lainahakemuksestasi, hakemusliitteistä, lainasopimuksesta sekä asiakkuudestasi lainanantajan tai pankin kanssa.


Huomaa, että sekä Oy Salus Group Ab että luotonantajat voivat oman harkintansa perusteella hylätä hakemuksesi. Luotonantaja voi myös tarjota sinulle lainaa, joka eroaa siitä lainasta, jota olet lainahakemuksessa hakenut. Kumpikaan Oy Salus Group Ab tai luotonantaja eivät voi taata sitä, että sinulle myönnetään laina. Voit vapaasti hyväksyä tai hylätä lainatarjoukset, joita saat luotonantajilta.


Kun haet lainaa, muista aina vertailla ja arvioida nykyiset tulosi ja asumiskulut jotta pystyt hakemaan itsellesi realistisen lainan ja sen kuukausittaisen lainasumman lyhennyksen. Asumiskulujen arvioimiseen voit esimerkiksi käyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston julkaisemia viitteellisiä ohjeita verkko-osoitteessa: www.kkv.fi.


4 § Aineettomat oikeudet

Kaikki aineettomat oikeudet, jotka kuuluvat Lainamarkkina.fi:hin ja tähän liittyvät dokumentit ja näiden eri osat ja kopiot ovat kiistattomasti ainoastaan Oem Nordic:n ja tämän alihankkijoiden ja lisenssinhaltioiden omaisuutta. Aineettomilla oikeuksilla tarkoitetaan tekijänoikeussuojaa ja tähän liittyviä oikeuksia (mukaan lukien tietokanta ja katalogioikeudet, ja valokuvien oikeudet), patentit, hyötyohjelmat, tavaramerkit, designoikeudet, tuotemerkit, tuotenimet, liikesalaisuudet, tieto-taito, sekä kaikki muut muodot rekisteröidyistä ja rekisteröimättömistä aineettomista oikeuksista.


Nämä käyttöehdot eivät anna sinulle (lainanhakija) aineettomia oikeuksia Lainamarkkina.fi:n omaisuuteen, ja kaikki oikeudet, joita tässä ei erikseen hakijalle myönnetä, ovat tiukasti Oem Nordic:n ja sen alihankkijoiden sekä lisenssinhaltioiden omaisuutta.


5 § Irtisanominen

Lainanhakija voi milloin tahansa irtisanoa sopimuksen lähettämällä tästä ilmoituksen Oem Nordic:n asiakaspalveluun (yhteystiedot alhaalla).


Selkeyden vuoksi mainittakoon, että tämä osio koskee vain käyttöehtojen irtisanomista Oem Nordic:n ja lainanhakijan välillä. Kaikki lainat tai lainasopimukset hakijan ja luotonantajan välillä voidaan irtisanoa vain niiden omien käyttöehtojen perusteella. Otathan siinä tapauksessa yhteyttä suoraan luotonantajaan ja tutustut heidän käyttöehtoihinsa, jos haluat perua lainasopimuksen.


Huomaathan, että luotonantajan on lain mukaan annettava sinulle tietoa lainasopimuksen irtisanomisesta niin kuin myös tällaisen irtisanomisen seurauksista ja maksuista.


6 § Lainamarkkina.fi:n toiminta & luvallisuus

Huomaa, että Lainamarkkina.fi:n toiminnassa voi esiintyä katkoksia, esimerkiksi tietokatkon, internetyhteyden katkeamisen tai kolmannen osapuolen palvelukatkojen seurauksena.


Lainamarkkina.fi:n palveluja ei ole luvallista käyttää laittomaan toimintaan.


Oem Nordic voi tarpeen vaatiessa estää lainanhakijan pääsyn Lainamarkkina.fi sivulle ilman erillistä ilmoitusta, jos Oem Nordic epäilee lainanhakijan käyttävän Lainamarkkina.fi:n palveluja käyttöehtojen vastaisesti.


7 § Vastuuvapaus

Lainamarkkina.fi:n palvelut ovat sinulle täysin ilmaisia. Oem Nordic voi milloin tahansa oman harkintansa mukaan lakkauttaa tai keskeyttää Lainamarkkina.fi:n toiminnan, tai se voi vapaasti muokata ja päivittää palvelua. Emme ole vastuussa mahdollisista haitoista, jotka syntyvät tällaisten katkojen tai lakkautusten takia.


Oem Nordic toimii välikätenä sinun, lainanvälittäjän (Oy Salus Group Ab) ja luotonantajien välillä. Me emme ole vastuussa mahdollisista haitoista tai vahingoista, jotka johtuvat luotonantajien toiminnasta ja päätöksistä, tai heidän myöntämistään lainoistaan.

8 § Muut ehdot

Muutokset

Oem Nordic on oikeutettu muuttamaan ja/tai korjaamaan näitä käyttöehtoja antamalla käyttäjille tästä ilmoituksen vähintään 30 päivää ennen joko Oem Nordic:n verkkosivun tai sähköpostin (jos osoite saatavilla) kautta. Palvelun käytön jatkaminen tämän ilmoituksen jälkeen nähdään käyttäjän myöntymisenä uusiin ehtoihin.Toimeksiannon siirto

Oem Nordic on oikeutettu siirtämään kaikki tai osa sen käyttöoikeuksista tai velvoitteista osittain tai kokonaan ilman käyttäjien aikaisempaa suostumusta tytäryhtiölle tai seuraajalle, tai mahdolliselle liiketoiminnan ostajalle Lainamarkkina.fi liittyen.Käyttäjä ei itse saa määrätä hänen käyttöoikeuksiaan tai velvollisuuksiaan.Ylivoimaiset esteet

Kumpikaan osapuoli, me tai lainanhakija, ei ole vastuussa mahdollisista haitoista näihin käyttöehtoihin liittyen, jotka johtuvat syistä joihin kumpikaan osapuoli itse ei pysty vaikuttamaan, mukaan lukien muun muassa sodan, kansannousun, kapinan tai muun kansallisen tottelemattomuuden, karanteenin rajoitusten, ulkopuolisen organisaation työriidan, toimitusten viivästymisen tai epäonnistumisen, onnettomuuden, tulvan, maanjäristyksen, tulipalon, myrskyn, hallituksen toiminnan, tai lakisääteisten seikkojen vaikutukset.Suomalaisena kuluttajana voit aina olla yhteydessä Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirastoon (lisää ohjeita sivuilta kuluttajariita.fi ja kuluttajaneuvonta.fi) tai hyödyntää verkon erimielisyyksiä koskevia ratkaisuja, jotka on kehittänyt Euroopan komissio (ec.europa.eu/odr).

Soveltuva laki ja erimielisyydet

Nämä käyttöehdot on laadittu noudattaen Suomen valtion lakeja. Tarjoamme Lainamarkkina.fi:n palveluja vain vakituisesti Suomessa asuville henkilöille. Erimielisyydet, jotka näistä käyttöehdoista mahdollisesti aiheutuvat käsitellään Tampereen käräjäoikeudessa.

Autolainan haku oli nopea ja sain auton omiin nimiini, kaikki toimi kuin piti. Tarjoukset tulivat heti ruudulle ja vähän ajan päästä pääsin valitsemaan parhaan päältä.

Niko, Vantaa

Autolaina 8 000 euroa

Vesille päästiin tänä kesänä uusin purjein. Iso kiitos palvelusta ja suosittelut kokeilemaan, se kun ei maksa ylimääräistä. Päin vastoin tällä säästin isosti.

Sakke, Jyväskylä

Venelaina 15 000 euroa

Sain yhdistettyä viisi pienmpää vanhaa luottoa yhdeksi lainaksi, jonka korko ja kulut on nyt vain murto-osa aikaisemmasta harkitsematta otetusta luotosta.

Emilia, Savonlinna

Yhdistelylaina 40 000 euroa